KFC BRASSCHAAT stamnummer 228
Kfc Brasschaat, aangesloten bij de KBVB, heeft als doel voetbalspelers op te leiden en dit in de breedste zin van het woord, zodat zij zich als individuen kunnen ontwikkelen in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier, om zo de kans te krijgen om te kunnen doorstromen naar de A-kern, het vlaggenschip van onze club.Wij volgen hiervoor de aanbevelingen van de VFV. De jeugdopleiding, die een hoeksteen is van onze vereniging, zal dan ook alle spelers volgens hun talenten en mogelijkheden begeleiden en vormen, zodat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven aan de beoefening van de voetbalsport en zich ook als mens positief ontwikkelen. Het is daarvoor ook belangrijk dat spelertjes wedstrijden kunnen spelen op hun eigen niveau met veel balcontacten. Om dit doel te kunnen bereiken werden er door het VFV verschillende initiatieven in het leven geroepen speciaal op maat en enkel bestemd voor het gewestelijk voetbal, dat worstelt met zijn eigen specifieke problemen en waar dringend nood aan was: *Voetbal Vlaanderen laat daarvoor binnen het gewestelijk jeugdvoetbal toe dat jeugdspeler(ster)s, tot en met de jeugdcategorie U17, een dispensatie mits specifieke reden (bijv. onvoldoende vaardig) kunnen verkrijgen om 1 jaar lager dan de reglementaire leeftijd mee te spelen. De eerder tijdelijke reglementering werd na een leerrijke testperiode positief gestemd, waardoor ze nu definitief wordt in Vlaanderen voor toepassing binnen het gewestelijk jeugdvoetbal. Aanvragen voor het eerste deel van de jeugdcompetitie (juli-december) kunnen gebeuren tot en met uiterlijk 15 oktober https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/leeftijdsdispensatie-voor-gewestelijk-jeugdvoetbal * De jeugdcompetitie wordt opgedeeld in een competitie voor nieuwjaar en een competitie na nieuwjaar. De inschrijving voor de eerste helft van de competitie dient te gebeuren vóór 11 mei, deze voor de tweede helft van de competitie dient te gebeuren vóór 16 november. Omdat Voetbal Vlaanderen iedereen zo veel mogelijk op zijn/haar niveau wil laten voetballen, dienen de clubs voor elke jeugdploeg die ze in competitie brengen (met uitzondering van U6) een niveaucode te kiezen. We maken een onderscheid tussen 3 niveaus: Niveau 1 = minder dan gemiddeld Niveau 2 = gemiddeld Niveau 3 = beter dan gemiddeld Om elk team nog beter in de juiste reeks te kunnen plaatsen en om duidelijkheid te creëren, kan je als club ook een tussenniveau aanduiden, 1-2 of 2-3 Voetbal Vlaanderen zal toezien op deze door de clubs ingediende niveaucodes. Op basis van deze codes én rekening houdende met de geografische ligging van de club, worden er reeksen opgemaakt. Tot de concrete activiteiten betreffende die opleiding behoort het organiseren van oefeningen, stages, trainingen, wedstrijden (zowel in competitieverband op gewestelijk niveau als vriendschappelijk) en tornooien. Visie Om onze missie te kunnen vervullen steunen wij op 4 pijlers: opleiding, kindvriendelijkheid, fun en fair-play. Opleiding Door het aanbieden van een kwalitatieve hoogstaande voetbalopleiding die aangepast is aan de kwaliteiten van de aangesloten leden wensen we de voetbaltalenten van elk individu te bevorderen. Binnen de aangeboden opleiding kunnen kinderen reeds vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het voetbal. Tijdens de opleiding wordt er steeds in functie van de toekomst gewerkt door zoveel als mogelijk, ervaren jeugdtrainers. Ten allen tijden zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn. De sportieve peilers waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn: 1. stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers 2. vormen van (voetbal)intelligente spelers 3. vormen van voetballers met een persoonlijkheid 4. focus op techniek 5. aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend als het moet 6. opbouw vanuit de verdediging Kindvriendelijkheid De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding. Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch verantwoorde benadering van de speler. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding. Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van de school. We onderschrijven dan ook dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler en ook de ontwikkeling van het karakter. Wordt er binnen het trainingsprogramma bijgevolg uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. tijdens de examenperiodes). Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding. Fun Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden alsook voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren. Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club. Ouders dienen zich sowieso betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Het is dan ook de betrachting van de club om van de club, zo goed als mogelijk, één grote familie te maken. FairPlay Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers zelf in hun groei naar volwassenheid, alsook voor de club die streeft naar een positief imago, wat enorm beïnvloed wordt door de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe. Dit wordt vertaald in een aantal fair-play-regels : 1. Respect voor de speler, opdat hij zich op een gezonde manier kan ontwikkelen tot een volwassen voetballer. 2. Respect voor de tegenstander, zodat de maatschappelijke waarden door onze spelers van jongsaf worden aangeleerd. 3. Wederzijds respect tussen trainers en begeleiders, want de ingesteldheid van de mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de ingesteldheid van de kinderen. 4. Respect voor de andere clubs, die weliswaar kunnen verschillen van cultuur en doelstellingen. 5. Respect van en voor de ouders en sympathisanten. Een positieve houding van de entourage kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Grote uitdaging voor onze club is om, op basis van onze missie en visie : - Een aantrekkingspool te zijn voor jeugdige talenten uit onze gemeente en omstreken. - Deze talenten te laten opgaan in en doorstromen binnen de club - Regelmatig 1 van deze talenten te laten doorstromen naar de A-kern. Extern beleid Kfc Brasschaat streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de andere clubs uit de regio dmv een correcte afhandeling van eventuele transfers en het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke wedstrijden. De samenwerking met de gemeentelijke overheid ligt vooral op het vlak van de accommodatie en de velden waarvan de gemeente eigenaar is. Bij allerlei sociaal maatschappelijke acties waaraan Kfc Brasschaat haar medewerking verleent wordt nadrukkelijk de medewerking gevraagd van de jeugdopleiding (bestuur, trainers, afgevaardigden en spelers). Voor ieder jeugdlid, begeleider en ouder is het van belang te weten hoe de zaken bij ons geregeld zijn en welk gedrag van hem wordt verwacht. De trainers en begeleiders maken met hun ploeg gedurende het seizoen en met name aan het begin daarvan duidelijke afspraken. Er zijn algemene regels die bij onze vereniging gelden om alles in goede banen te leiden. Onduidelijkheden voor spelers en ouders worden opgelost door informatie, deze kan je bekomen bij het jeugdbestuur, coördinatoren, trainers en begeleiders, deze mensen zullen graag bereid zijn om de nodige informatie te geven. Het bestuur Jeugdwerking KFC Brasschaat : Missie